Általános szerződési feltételek

ÉN.

Általános rendelkezések

1.1 Jelen általános szerződési feltételek szabályozzák az eladó és a vevő kölcsönös jogait és kötelezettségeit - az adásvételi szerződést fogyasztóként végzett vállalkozási tevékenységén kívül, vagy vállalkozói tevékenysége keretében kötő személy, aki köteles megrendeléskor megadni azonosító számát (a továbbiakban: "vásárló") a weboldalon található, a https://www.muse-lingerie.com címen elérhető online áruház webes felületén keresztül (a továbbiakban: "online" bolt").

1.2 Az általános szerződési feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő írásbeli adásvételi szerződést kötnek, amelyben az általános üzleti feltételektől eltérő feltételekben állapodnak meg, az adásvételi szerződésben foglaltak elsőbbséget élveznek az általános üzleti feltételekkel szemben.

1.3 Az online áruház eladója és üzemeltetője:

név és vezetéknév: Sabina Reháková.

ID: 55739326

bejegyzett: Senica Kereskedelmi és Ipari Tanszék, sz. cégjegyzék 240-31444

banki kapcsolat: 365bank sro

IBAN: SK35 6500 0000 0036 5224 5082

tel. elérhetőség: +421 908 117 896

e-mail elérhetőség: info@muse-lingerie.com

személyes átvétel helye: csak telefonos egyeztetés alapján

II.

Definíciók

2.1 Eladó (online áruház üzemeltetője) – az a vállalkozó, aki a vevőnek árut értékesít és az internetes áruházon keresztül megrendelt üzleti vagy egyéb üzleti tevékenysége keretében szolgáltatásokat nyújt. Ő az a személy, aki a https://www.muse-lingerie.com online áruházat üzemelteti.

2.2 Vevő – cselekvőképes természetes vagy jogi személy, aki az eladóval az internetes áruházon keresztül (egy vagy több távoli kommunikációs eszközzel, így különösen az online áruház weboldalának használatával, e-mail-en keresztül) adásvételi szerződést kötött. , telefonos vagy ajánlati katalógus) kötelező érvényű megrendelés létrehozásával, amelyet az eladónak kézbesítettek és az eladó visszaigazolt. Fogyasztónak minősül a vevő, aki személyes használatra, illetve háztartásának tagjai részére vásárol terméket vagy szolgáltatást vesz igénybe, és a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenysége körében jár el. A vevő akkor vállalkozó, ha üzleti tevékenysége részeként termékeket vásárol vagy szolgáltatásokat vesz igénybe. Amennyiben a Vevő a megrendelésben megadja azonosító számát (IČO), úgy tudomásul veszi, hogy a jelen általános szerződési feltételekben szereplő vállalkozókra vonatkozó szabályok vonatkoznak rá (a fogyasztókra vonatkozó rendelkezések nem vonatkoznak rá).

2.3 Az online áruház az interneten, a https://www.muse-lingerie.com weboldalon található, amely lehetővé teszi az eladó által kínált áruk vagy szolgáltatások megvásárlását. Az eladó által üzemeltetett webáruház weboldalán található árulista a szokásosan kiszállított áruk katalógusa, és az eladó nem garantálja az összes felsorolt ​​áru azonnali elérhetőségét. Az áru elérhetősége a vevőnek az áru elérhetőségére vonatkozó kérdése alapján igazolható a vevő számára.

2.4 Áruk vagy szolgáltatások - magában foglalja az online áruház weboldalán közzétett és eladásra kínált összes terméket, terméket vagy szolgáltatást. A webáruház katalógusában elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni. A vevő speciális igényei szerint készült áruk azok az áruk, amelyeket az eladó szállítójától kifejezetten egy adott vevő számára rendeltek meg a vevő speciális igényei alapján.

2.5 Árukkal/szolgáltatásokkal kapcsolatos információk – az egyes áruk vagy szolgáltatások árait és azok főbb jellemzőit tartalmazza, míg az egyes árukra vonatkozóan az online áruház katalógusában szerepelnek.

2.6 Az áruk/szolgáltatások ára – az adott áruk/szolgáltatások webáruházában szerepel, beleértve az általános forgalmi adót. Az áruk és szolgáltatások árai mindaddig érvényesek, amíg azok a webáruházban megjelennek. Ez a rendelkezés nem zárja ki az adásvételi szerződés megkötését egyedileg egyeztetett feltételek mellett nagyobb mennyiségű megrendelt áru esetén az eladó döntése szerint.

2.7 Megrendelés – adásvételi szerződés megkötésére tett javaslat a vevőnek az eladónak címzett megrendelése, amely elsősorban a vevőre, az üzlet kínálatából megrendelt árura, a vételárra, az áru szállításának költségeire, postaköltségére, ill. egyéb költségek vagy díjak. A megrendelés elsősorban a webáruház honlapján található megrendelőlap kitöltésével történhet, melynek hiánytalan kitöltése és a megrendelés elküldése után a vevőre nézve kötelező érvényűvé válik.

2.8 A megrendelés elfogadása - a megrendelés teljes kitöltésével történő kézbesítésével jön létre, amelyet a vásárló az online áruházban elküld az eladónak.

2.9 A megrendelés eladó általi visszaigazolása - az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat elfogadása, amelyben az eladó megerősíti, hogy elfogadja a vevő megrendelését. A megrendelés visszaigazolása azzal a pillanattal válik hatályossá, amikor a megrendelés visszaigazolása megérkezik a vásárlóhoz a vevő által a rendelés kitöltésekor megadott e-mail címére, vagy telefonos értesítés útján, miközben az adásvételi szerződés a vevő és az eladó között létrejön. a megrendelés visszaigazolásával. Az eladó szlovák nyelvű ajánlatokat tesz a vásárlás megkötésére egy webáruházon keresztül.

2.10 Reklamáció a termékhibákért való felelősség érvényesítését jelenti a jelen ÁSZF-ben leírt módon.

2.11 A reklamáció teljesítése alatt a reklamációs eljárás lefolytatását kell érteni a kijavított áru átadásával, az áru cseréjével, az áru vételárának visszaküldésével, az áru árából megfelelő árengedmény megfizetésével, írásbeli átvételi felhívással. a teljesítés, vagy annak indokolt megtagadása.

2.12 Szakértői értékelés: szakértő írásbeli nyilatkozata, vagy erre felhatalmazott vagy akkreditált személy, vagy a gyártó által garanciális javítások elvégzésére felhatalmazott személy véleménye.

III.

Megrendelés

3.1 A megrendelés a webáruház weboldalán található megrendelőlap kitöltésével, az áruk vagy szolgáltatások vásárló általi kiválasztásával jön létre. A megrendelés sikeres és gyors feldolgozásához szükséges a megrendelőlapon kitölteni a szükséges adatokat (áruk/szolgáltatások kiválasztása, darabszáma), majd a megrendelt áruk szállítási (szállítási) és fizetési módok közül választani. vagy szolgáltatások.

3.2 A megrendelt áruk és szolgáltatások teljes ára áfával együtt a megrendelésben, valamint a megrendelés kézhezvételét igazoló e-mail üzenetben szerepel. A Vevő a megrendelés leadása előtt megismerkedhet az áru vagy szolgáltatás árával és egyéb díjaival a webáruház honlapján vagy telefonon az eladóval.

3.3 A megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja a megrendelt áruk és szolgáltatások árát, és annak kitöltését és elküldését követően a megrendelés a vevőre nézve kötelező érvényűvé válik. A megrendelésben megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés érvényességének feltétele, hogy a megrendelőlapon minden kötelező adatot kitöltsön, és a vásárló igazolja, hogy a jelen feltételeket megismerte és azokkal egyetért.

3.4 A megrendelés eladó általi visszaigazolása adásvételi szerződésnek minősül, amelyet csak a vevő és az eladó közös megegyezése alapján, vagy a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott egyéb okok miatt lehet megváltoztatni, felmondani vagy kiegészíteni. általánosan kötelező jogi előírások.

3.5 A megrendelés online áruházban történő elkészítését és elküldését követően a vásárló automatikusan e-mailben visszaigazolja a megrendelés átvételét. Ennek az e-mailnek a célja, hogy a vásárlót tájékoztassa a megrendelés eladó általi elfogadásáról, és ez az értesítés nem minősül a megrendelés kötelező érvényű elfogadásának. Ezt követően az eladó a beérkezett megrendelést kötelező erejűen (e-mailben vagy telefonon) visszaigazolja, ezzel megköti az adásvételi szerződést.

3.6 A vevő a megrendelés elküldésével kötelezettséget vállal a megrendelt áru vagy szolgáltatás vételárának megfizetésére.

3.7 A megrendelés elküldését követően a vevőnek nincs joga adásvételi szerződést kötni. Az eladó jogosult a megrendelést a vevő helytelen magatartása esetén, vagy akár indoklás nélkül visszautasítani, miközben erről a vevőt tájékoztatja.

3.8 A vevő teljes mértékben tisztában van az eladóval történő elektronikus kommunikációval, elsősorban az online áruházon keresztül, e-mailen vagy telefonon keresztül. Szükség esetén a megrendeléssel kapcsolatos minden további információt a vásárló e-mail címére küldünk.

3.9 A megrendelt áru tulajdonjoga csak a vevő elfogadásával száll át az adásvételi szerződés tárgyára vonatkozó teljes vételár megfizetésének felfüggesztő feltételével. Az áru átvételét követően a vásárlót terheli a felelősség az áruban bekövetkezett esetleges sérülésekért. Az árut akkor kell a vevő által átvettnek tekinteni, amikor a vevő vagy az általa meghatalmazott személy – a fuvarozó kivételével – a megrendelt áru minden részét átveszi, vagy ha:

 1. a) a vevő által egy megrendelésben megrendelt árut külön szállítják, az utoljára leszállított áru átvételének pillanatában,
 2. b) több részből vagy darabból álló árut szállít az utolsó rész vagy utolsó darab átvételének pillanatában,
 3. c) az árut a meghatározott időszakban, az első és minden egyes külön leszállított áru átvételekor ismételten szállítja.

3.10 Abban az esetben, ha az eladó nem tudja teljesíteni a megrendelésben szereplő feltételek bármelyikét, úgy módosított ajánlatot küld a vevőnek az e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és az adásvételi szerződés ebben az esetben a vevő által az eladó ajánlatának elfogadásáról szóló visszaigazolással jön létre, amelyet a vevő elküld az eladó jelen feltételekben meghatározott e-mail címére. .

3.11 A vásárló e-mailben vagy telefonon a megrendelés létrejöttétől számított 24 órán belül értesítést küldhet az eladónak a megrendelés elállásáról. A vásárló a rendelés törléséről szóló értesítésben köteles feltüntetni nevét, e-mail címét és a megrendelt áru leírását. A megrendelés előző mondat szerinti törlése esetén az eladó a vevőt nem számítja fel a megrendelés törlésével kapcsolatos díjat. Abban az esetben, ha a vevő a vételárat vagy annak egy részét a megrendelés törlését megelőző időben az eladónak kiegyenlítette, az eladó a már kifizetett vételárat vagy annak egy részét a szerződéstől való elállástól számított 7 napon belül visszaküldi. megrendelés átutalással a vevő bankszámlájára, kivéve, ha a szerződő felek a vételár árak más visszaküldésének módjában állapodnak meg.

3.12 Abban az esetben, ha nyilvánvaló technikai hiba történt az eladó részéről az áru webáruházban történő árának feltüntetésekor, vagy a megrendelés során, az eladó nem köteles az árut a vevőnek nyilvánvalóan átadni. hibás ár, még akkor is, ha a vevőnek automatikus visszaigazolást küldtek a megrendelés elfogadásáról a jelen feltételek szerint. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a vevőt a hibáról, és módosított ajánlatot küld e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és az adásvételi szerződés abban az esetben jön létre, ha a vevő elfogadja az eladó e-mail címére.

3.13 Az eladó fenntartja magának a jogot a szerződéstől való elállásra, ha a készlet kifogyása miatt az áru nem áll rendelkezésre, vagy ha az adásvételi szerződésben vállalt áru gyártója, importőre vagy szállítója leállította a gyártást, vagy ezt súlyossá tette. olyan változások, amelyek lehetetlenné tették az eladó adásvételi szerződésből vagy vis maiorból eredő kötelezettségeinek teljesítését, vagy ha a tőle elvárható minden erőfeszítés megtétele után sem tudja határidőn belül az árut a vevőnek kiszállítani. a jelen szerződési feltételekben meghatározott időtartamban vagy a webáruházban feltüntetett áron, kivéve, ha a vásárlóval az alternatív teljesítésben állapodik meg. A szerződéstől való elállásról az Ügyfelet telefonon vagy e-mailben értesítik, és a vételár vagy annak egy részének megfizetése esetén a pénzeszközöket 14 napon belül visszautalják számára az általa megadott számlára, kivéve, ha egyébként megegyezett az eladóval.

IV.

A szerződő felek a megkötött adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei

4.1 Az adásvételi szerződés felei az eladó és a vevő.

4.2 A vevő köteles:

- átveszi a megrendelt árut vagy szolgáltatást,

- kifizeti az eladónak az áruért/szolgáltatásért a kötelező érvényű visszaigazolt megrendelésben szereplő vételárat (beleértve az áruk/szolgáltatások szállításának költségeit is).

Javasoljuk, hogy a vásárló átvételkor ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét, vagy akár magát az árut is.

4.3 Az eladó köteles:

- az árut vagy szolgáltatást a webáruház honlapján és a megrendelésben feltüntetett minőségben, mennyiségben és áron szállítani a vásárlónak,

- az áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos minden dokumentumot (számla az áruról vagy szolgáltatásról, reklamációs űrlap, szlovák nyelvű használati útmutató vagy egyéb) a vevőnek az áruval együtt vagy kiegészítésképpen megküldeni.

BAN BEN.

Fizetési és szállítási feltételek

5.1 Az áruk összes feltüntetett ára végleges, beleértve az áfát vagy minden egyéb adót és díjat, amelyet a fogyasztónak az áru megszerzéséért fizetnie kell. A vevő köteles megfizetni az eladónak a megrendelés eladó részére történő elküldésének időpontjában érvényes adásvételi szerződésben vállalt vételárat, az áru szállításának költségeit, postai és egyéb költségeket, díjakat. A vételár nem tartalmazza a tanácsadást, az áruszállítás költségét, a posta és egyéb költségeket, díjakat.

Készpénzes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől, illetve az áru leszállításától számított 3 napon belül esedékes, és akkor minősül kifizetettnek, amikor a megfelelő összeget az eladó bankszámláján jóváírják.

5.2 Az eladót a megrendelés kötelező érvényű visszaigazolásának pillanatában az online áruház honlapján feltüntetett ár köti (amelyben az ár szerepel), kivéve, ha a feltüntetett árban nyilvánvaló hiba van. Az áruk kedvezményes (kiárusítási) árai jól láthatóan az „akció” vagy „kiárusítás” szimbólummal vannak megjelölve. A kedvezményes árak a készletek elfogyásáig, illetve a kedvezményes árnál megadott ideig érvényesek.

5.3 Az áruk és szolgáltatások online áruházban történő fizetése során használható módszerek:

 1. fizetés készpénz nélküli átutalással az eladó bankszámlájára,
 2. készpénz nélküli hitelkártyával.

5.4 Abban az esetben, ha a szállítás módjáról a vevő különleges igényei alapján állapodnak meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és esetleges többletköltségeket.

5.5 Az áru a vételár teljes kiegyenlítéséig és a vevő általi elfogadásig az eladó tulajdonában marad, míg a dolgokban bekövetkezett sérülés kockázata az áru átvételével a vevőre száll át.

5.6 A vevő számlázási adatai a megrendelés elküldését követően nem módosíthatók.

5.7 Az eladó köteles az árut a megrendelés kézhezvételétől számított 30 napon belül a vevőnek eljuttatni, kivéve, ha másként állapodott meg, vagy ha az árura nem határoztak meg hosszabb szállítási határidőt.

5.8 Az eladó raktárában lévő árut a lehető leghamarabb kiszállítjuk.

5.9 Ha a megrendelés többféle árut és szolgáltatást tartalmaz, és ezek egy része nincs raktáron, az eladó tájékoztatja a vásárlót a részszállítás lehetőségéről.

5.10 A leszállított árukkal vagy szolgáltatásokkal együtt számlát (adóbizonylatot) küldünk a vevőnek

5.11 A vevő köteles az árut az eladó által a vevő megrendelésének elfogadásában megjelölt helyen (teljesítés helyén) átvenni. Abban az esetben, ha a vevő a leszállított árut nem veszi át, vagy az árut személyesen az eladó telephelyén nem veszi át az adásvételi szerződésben meghatározott határidő lejártát, illetve a megrendelés kötelező erejű elfogadását követő 7 napon belül, az eladó jogosult az áru minden egyes tárolási napjára ésszerű tárolási díj összegében költséget felszámítani a vevőre. Az áru átvételének napjától számított 14 nap elteltével az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől és az árut harmadik félnek eladni.

5.12 Abban az esetben, ha a vevővel történt megállapodás alapján az eladó alkalmazottai vagy meghatalmazottja útján az árut külön kérés alapján a vevő által az adásvételi szerződésben meghatározott helyre közvetlenül a vevőnek szállítja, a Vevő köteles az árut személyesen átvenni, vagy gondoskodni arról, hogy az árut olyan személy vegye át, akit távolléte esetén az adásvételi szerződésben meghatározott áru átvételére meghatalmazott, és aláírja a szállítási és átadás-átvételi jegyzőkönyvet. áruk. Az adásvételi szerződésben meghatározott áru átvételére jogosult harmadik személy köteles az eladónak az áru átvételére vonatkozó írásbeli meghatalmazást, valamint az adásvételi szerződés eredeti vagy másolati példányát és az áru fizetését igazoló dokumentumot benyújtani. Amennyiben a vevő adásvételi szerződésben meghatározott helyen való távolléte miatt az áru megismétlésére van szükség, minden felmerülő költség a vevőt terheli, így különösen az áru ismételt kiszállítása a pontban meghatározott helyre. az adásvételi szerződést és a megfelelő tárolási díjakat. Az áru az árunak a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában megjelölt címre történő kézbesítésének pillanatában minősül kézbesítettnek, és az áru vevő általi fizikai átvételekor átvettnek.

5.13 Az eladó személyi igazolvány (állampolgári igazolvány, útlevél, jogosítvány) bemutatását kérheti a megrendelést átvevő személy személyazonosságának igazolására, amelyet a kár megelőzése érdekében banki átutalással előre kifizetett.

5.14 Abban az esetben, ha a vevő jogi személy, az árut csak az adott jogi személy törvényes szerve, vagy annak a személynek adjuk ki, aki az eladónak írásos meghatalmazást/meghatalmazást ad át az áru átvételére. Az eladó megtagadhatja az áru kiadását olyan személytől, aki nem felel meg a megadott feltételeknek.

5.15 Javasoljuk, hogy a vevő a szállítmány állapotát (csomagok száma, a csomag tartalmának sértetlensége, a szállítási csomagolás sérülése) azonnal a szállító jelenlétében ellenőrizze a mellékelt fuvarlevél szerint az áru átvételekor.

VI.

Az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek

6.1 A vevő az áru vételárával együtt köteles megfizetni az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket az eladónak.

6.2 A csomagolással kapcsolatos költségek az áru Szlovák Köztársaság területén történő kiszállítás részeként a webáruház honlapján feltüntetett áruk vételárának részét képezik, ez a vásárló kérésére nem vonatkozik. az áruk speciális csomagolásához. Külföldre történő szállítás esetén az áru csomagolásának és kiszállításának ára magasabb lehet, miközben ezeket a költségeket a vevő állja.

Ugyanígy konkrét szállítási igény (vagy a vevővel való egyedi megállapodás) vagy meghatározott áruk kiszállítása, illetve más EU-országokba történő kiszállítás esetén az előző mondat szerinti költségeket egyedileg számítjuk ki, és a vevőt rendelése visszaigazolása után azonnal értesítette erről. További információért ne habozzon kapcsolatba lépni velünk az info@muse-lingerie.com e-mail címen.

6.3 A vevő megállapodhat az eladóval az áruk és szolgáltatások szállításának az általános szerződési feltételekben foglaltaktól eltérő módjában, valamint eltérő áruszállítási szolgáltatásokban és ezen szolgáltatások árában is.

6.4 Az eladó jogosult a megrendelésből származó, az online áruházban azonnal elérhető árut a vevőnek elküldeni, és a megrendelésből fennmaradó, nem elérhető árut a vevőnek azt követően pótlólag kiszállítani. tárolták. Ezt a felhatalmazást az eladó csak azzal a feltétellel használhatja fel, hogy az áru következő kiszállításáért nem számít fel további díjat a vevőnek a megrendelésben kiszámlázotton kívül.

6.5 A jelen feltételek elfogadásával a vásárló hozzájárul a számlák elektronikus küldéséhez a 31. és azt követő §-ok szerint. számú törvény 431/2002 Coll. módosított számvitelről. Az elküldött elektronikus számlák PDF formátumúak, tartalomváltozás ellen védettek, és megfelelnek a 74. és azt követő §-ok szerinti adódokumentum összes követelményének. számú törvény 222/2004 Coll. módosított általános forgalmi adóról.

VIII.

Reklamációs eljárás (hibafelelősség, garancia, reklamáció)

8.1 Az eladó felelősséggel tartozik a vevő felé, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az alacsonyabb áron értékesített áruk esetén az eladó nem vállal felelősséget olyan hibáért, amelyért alacsonyabb áron alkudtak ki. Az eladó különösen felelős a vevő felé azért, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

- az áru olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek megállapodtak, megállapodás hiányában pedig azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket az eladó vagy a gyártó az áru jellegére tekintettel és az eladó hirdetése alapján leírt,

– az áru megfelel a megállapodás szerinti minta vagy minta minőségének vagy kialakításának, ha a minőséget vagy a kialakítást az egyeztetett minta vagy sablon alapján határozták meg,

- az áru a megfelelő mennyiségben vagy tömegben van,

– az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.

8.2 Hiba esetén a vevő reklamációval élhet az eladónál, és követelheti:

– ha eltávolítható hibáról van szó:

◦ az áru hibájának ingyenes eltávolítása,

◦ áru cseréje új árura (amennyiben ez az áru jellegéből adódóan lehetséges, és ha ez az eladónak az áru árát vagy a hiba súlyosságát figyelembe véve nem jár indokolatlan költségekkel),

– ha nem eltávolítható hibáról van szó:

◦ áru cseréje új árura, vagy méltányos engedmény a vételárból,

◦ elállni a szerződéstől.

8.3 Jogos reklamáció esetén a vevő jogosult a szerződéstől elállni:

- ha az áru olyan hibás, amelyet nem lehet eltávolítani,

- ha a javítást követően ismétlődő hiba vagy hiányosságok miatt az árut nem tudja rendeltetésszerűen használni,

– ha az árut az áru nagyszámú hibája miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni.

8.4 A vevő a hibás árura vonatkozó igényét a törvényben meghatározottak szerint, reklamációs űrlapon érvényesítheti. Reklamáció esetén a vevő köteles reklamációs űrlapot kitölteni. A vevő köteles az igényelt árut tartozékokkal és fizetési bizonylattal együtt leszállítani.

törvényben megállapított szavatossági kört meghaladó szavatosságot vállalhat az eladó a vevőnek kiállított jótállási levélben nyilatkozva. 40/1964 Coll. módosított Ptk. Ezzel egyidejűleg az eladó a jótállási levélben meghatározza a garancia feltételeit és terjedelmét.

A vásárlási bizonylat jótállási jegyként is szolgál. A jótállási idő attól az időponttól kezdődik, amikor a vevő átveszi az árut. Ha az árut az eladótól eltérő vállalkozó kívánja üzembe helyezni, a szavatossági idő az áru üzembe helyezésétől kezdődik, feltéve, hogy a vevő az üzembe helyezést legkésőbb az átvételtől számított három héten belül elrendelte. a tétel felett, és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges együttműködést megfelelően és időben biztosította.

Az eladó a reklamációt a reklamációs űrlapon feltüntetett címen köteles elfogadni. A vevő igényt az eladó által megjelölt személyhez is benyújthat. Ha a reklamációt az eladó által megjelölt személy kezeli, az utóbbi csak a kijavított áru átadásával tudja kezelni a reklamációt, ellenkező esetben a reklamációt az eladóhoz továbbítja feldolgozásra. Az eladó köteles írásban visszaigazolni a vevőt arról, hogy a vevő mikor gyakorolta a jogát, mi a követelés tartalma és a vevő a követelés rendezésének milyen módját kéri, valamint igazolni kell a kereset időpontját és módját. a reklamáció rendezése, ideértve a javítás és annak időtartamának igazolását, vagy a reklamáció írásbeli indoklását.

8.5 Ha a vevő igényt érvényesíthet, az eladó (az általa meghatalmazott munkavállaló vagy kijelölt személy) köteles a vevőt tájékoztatni a hibás teljesítésből eredő jogairól. A vevő döntése alapján, amelyet a hibás teljesítésből eredő jogaiból él, az eladó köteles haladéktalanul, bonyolult esetekben legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított három munkanapon belül meghatározni a reklamáció feldolgozásának módját, indokolt esetben, különösen, ha az áru állapotának komplex műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül. A reklamáció feldolgozásának módjának meghatározását követően a reklamációt, ideértve a hibaelhárítást is, haladéktalanul, indokolt esetben később is el kell intézni. A reklamáció kezelése azonban, beleértve a hiba elhárítását is, nem tarthat tovább a reklamáció benyújtásától számított 30 napnál. Ezen időtartam hiábavaló lejárta lényeges szerződésszegésnek minősül, és a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, vagy jogában áll az árut új árura cserélni. A reklamáció benyújtásának pillanatának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor a vevő akarata megnyilvánul (a hibás teljesítéshez való jog gyakorlása) az eladó felé.

8.6 Az eladó írásban (e-mailben) tájékoztatja a vásárlót a reklamáció eredményéről, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül.

8.7 Nem illeti meg a vevőt a hibás teljesítés joga, ha a vevő a termék átvétele előtt tudta, hogy a termék hibás, vagy ha a hibát a vásárló maga okozta.

A vevő eladói szavatossági igénye lejár:

 • azzal, hogy az árut nem a tartozékokkal és a fizetési bizonylattal együtt mutatják be,
 • azzal, hogy az áru átvételekor nem jelentenek nyilvánvaló hibákat,
 • az áru szavatossági idejének lejártakor,
 • a vevő által az árun okozott mechanikai sérülés,
 • az árut olyan körülmények között használva, amelyek nem felelnek meg a páratartalmuknak, vegyszerüknek

és a természeti környezetre gyakorolt ​​mechanikai hatások,

 • az áruk szakszerűtlen kezeléséből, kiszolgálásából vagy a gondozás elhanyagolásából,
 • az áruban bekövetkezett sérülések túlzott rakodásból, vagy a Szlovák Köztársaságban érvényes dokumentációban, általános elvekben, műszaki szabványokban vagy biztonsági előírásokban meghatározott feltételekkel ellentétes használat miatt,
 • az áruban bekövetkezett, elkerülhetetlen vagy előre nem látható események miatti sérülés,
 • az áruk véletlen sérülése vagy véletlen elhasználódása miatti sérülése,
 • szakszerűtlen beavatkozás, az áruba nem felhatalmazott személy beavatkozása, szállítás közbeni sérülés, víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság által okozott kár, vagy egyéb vis maior beavatkozás.

8.8 Indokolt reklamáció esetén a vevőnek joga van a reklamáció alkalmazásával kapcsolatban felmerült, célirányosan felmerült költségeinek megtérítésére. A vásárló ezt a jogát az eladónál legkésőbb a jótállási idő lejártát követő egy hónapon belül gyakorolhatja.

8.9 A panasz benyújtásának és kezelésének módját a vásárló választhatja meg, ha a jelen ÁSZF szerint több lehetőség is van.

8.10 A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a törvény 499-510. §-a, 596-600. §-a és 619-627. §-a szabályozza. 40/1964 Coll. módosított Polgári Törvénykönyve és a törvény 2. sz. 250/2007 Coll. módosított fogyasztóvédelemről.

IX.

Magánélet

9.1 A webáruház üzemeltetője a vásárló (természetes személy) személyes adatait a természetes személyek védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Európai Parlament és Tanács Rendeletben foglaltaknak megfelelően kezeli. törvény rendelkezései szerint a személyes adatok kezeléséről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: GDPR). 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló törvény (továbbiakban: Szt. a személyes adatok védelméről) módosításával.

X.

Záró rendelkezések

10.1 Az adásvételi szerződéssel létesített jogviszonyokra az adásvételi szerződésben foglaltak, a jelen általános szerződési feltételek, valamint a vonatkozó jogszabályok (különösen a Ptk.) rendelkezései az irányadók, melyben a szerződésben foglaltak elsőbbséget élveznek az adásvételi szerződéssel szemben. szerződési feltételek rendelkezései, valamint az általánosan kötelező jogszabályok diszpozitív rendelkezései.

10.2 Az eladó fenntartja a jogot jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására és kiegészítésére a vevő előzetes értesítése nélkül is. A jelen általános szerződési feltételek bármely módosítása a https://www.muse-lingerie.com weboldalon való közzététel napján lép hatályba.

10.3 Az általános szerződési feltételek módosulása esetén az adásvételi szerződés megkötése alatti és megkötését követő jogviszonyokra a megrendelés vevő általi elküldésekor érvényes általános szerződési feltételek az irányadók, ill. amelyek a https://www.muse-lingerie.com online áruház honlapján voltak elérhetők

10.4 A vevő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy az általános szerződési feltételeket elolvasta és azok szövegét megismerte.

10.5 Jelen általános szerződési feltételeket a https://www.muse-lingerie.com weboldalon teszik közzé. A megrendelés vásárló általi elküldését követően a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek e-mail mellékletben is megérkeznek a vásárlóhoz, amellyel az eladó a megrendelést kötelező érvényűen visszaigazolja.

10.6 Ha olyan helyzet áll elő, amikor a fogyasztó nem elégedett azzal, ahogyan az eladó panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait, lehetősége van az eladóhoz írásbeli helyesbítési kérelemmel fordulni. Abban az esetben, ha az eladó a vevő helyesbítési kérelmét elutasítja, vagy arra a feladástól számított 30 napon belül észrevételt nem tesz, a vevő, mint fogyasztó a Sztv. 391/2015. a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról és egyes törvények módosításáról szóló törvény módosításával, tegyen javaslatot vitája alternatív megoldásának kezdeményezésére.

10.7 Az eladó és a vevő között a megrendelés létrehozása és az adásvételi szerződés online áruházon keresztül történő megkötése során fennálló egyéb, jelen általános szerződési feltételekben vagy azok szerves részeiben közvetlenül nem szabályozott kapcsolatokra a szlovák jogrend az irányadó. köztársaság és a vonatkozó rendelkezések, így különösen a 2. sz. 40/1964 Coll. Módosított Ptk. sz. 250/2007 Coll. törvény módosításáról, valamint a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács 2. sz. 372/1990 Coll. törvénysértésekről a módosított törvény 1. sz. 102/2014. törvény a fogyasztóvédelemről a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során, valamint egyes törvények módosításáról, kiegészítéséről szóló törvény 2009. évi CXVI. 22/2004 Coll. törvény módosításáról, valamint az elektronikus kereskedelemről szóló évi CXVI. 128/2002 Coll. törvénnyel módosított belső piac fogyasztóvédelmi ügyekben történő állami ellenőrzéséről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről. 284/2002 Coll. törvény érvényben lévő változatában esetleg szintén a 2001/2009. 513/1991 Coll. Módosított kereskedelmi törvénykönyv, ha a vevő vállalkozóként jár el.

10.8 Az eladó webhelyére vonatkozó minden jog, különösen a tartalom szerzői joga, beleértve az oldalelrendezést, fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat és elemeket, az eladót illeti.

10.9 Az eladó nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyek harmadik személyeknek az online áruházban történő illetéktelen beavatkozásából, vagy annak rendeltetésellenes, jogosulatlan használatából erednek.

Jelen általános szerződési feltételek, beleértve azok elválaszthatatlan részeit, 2023.09.11-től lépnek hatályba és lépnek hatályba.